Bases sortejos Ràdio Marina

Per tal de poder optar a qualsevol dels premis que Ràdio Marina sorteja a través de qualsevol dels seus canals (Ràdio, web o xarxes socials) és necessari complir amb els següents requisits:

1.- Ser major d’edat

2.- En cas que el sorteig s’organitzi a les xarxes socials és necessari que el/la participant sigui seguidor de Ràdio Marina a la xarxa social on es publica el sorteig i segueixi la mecànica descrita en la publicació del sorteig específic

3.- El/la guanyador/a es s’obtindrà a partir d’una aplicació informàtica que escollirà un número aleatori d’entre l’1 i el número màxim de participants. El nom del guanyador s’obtindrà a partir de comptar tots els comentaris escrits en la publicació del sorteig per els/les participants en ordre ascendent i començant pel primer comentari (el més antic). El que coincideixi amb el número obtingut per l’aplicació serà el/la guanyador/a.

4.- El procés del sorteig s’enregistrarà en vídeo o es retransmetrà per les xarxes socials.

5.- El dia i hora del sorteig es donarà a conèixer a la publicació del sorteig específic

6.- Per participar és imprescindible acceptar aquests termes